მანანა ჯებაშვილი – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, გასტროენტეროლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, სამედიცინო უნივერსიტეტში რეზიდენტურის პროგრამის დირექტორი გასტროენტეროლოგიაში. მოღვაწეობდა მედიცინის სამივე სფეროში – კლინიკა, განათლება, მეცნიერება. გარდა ამისა, იყო მე-6 მოწვევის პარლამენტის წევრი და ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე.

ჯანდაცვის რეფორმების ერთ – ერთი აქტიური მონაწილე. არის “საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოების თავმჯდომარე”.